TAKKY

OWNER / STYLIST

OYAKATA

STYLIST

SONO

Jr. STYLIST

HITOMI

Stylist

RYUKI

Stylist

KICHOMU

Stylist

YUMI

HALL STAFF

YUMIKA

HALL STAFF

YURI

HALL STAFF

BLOG